Link system

Dårlig mobildækning?

Har du dårlig mobildækning kan løsningen være at bruge kald over wifi. Det kræver et stærkt netværk.

Ved at etablere en fuldt dækkende wifi-løsning på f.eks. landbrug og i virksomheder, kan vi sikre fuld mobildækning, selvom det oprindelige mobilnet er dårligt.

Løsningen er opbygningen af et wifi, der via linksystemer, sikrer et godt netværk. Til opbygningen af dette netværk benytter vi indendørs, WIFI punkter. Udendørs benytter vi master.

Mange teleselskaber tillader kald via WIFI. Det betyder derfor, at vi ved at etablere et godt netværk kan sikre dækning for både tale og internet.

Mulighed for opsamling af data

Samtidigt giver denne løsning mulighed for at få overvågningskameraer op på bygninger som ligger afsides, og hvor det ikke er muligt at fremføre kabler.

Vi kan “sende” op til 20 km ved fri sigte, så der kan f.eks. også aflæses data/video fra udstyr placeret på nærliggende gårde, hvis man ønsker at hjemtage dette til et centralt sted.